***ตร. จัดสัมมนา “ เสียงสะท้อนจากตำรวจของประชาชน” รับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปตำรวจ วันที่ 27 ก.พ.2558 ณ สโมสรตำรวจ กทม.***ผบ.ตร. ย้ำพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลยให้มีการพนันทุกรูปแบบ ตำรวจในพื้นที่ต้องรับผิดชอบ***ตำรวจเร่งกวาดล้างการขาย การลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และหลบเลี่ยงภาษี ***สำนักงานจเรตำรวจจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุม สตส. กทม.
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ตชด.

 คำสั่งแต่งตั้ง สทส.

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรต.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.เพิ่มเติม

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 นโยบายบริหารราชการ

 คติพจน์

 โรงพยาบาลตำรวจ

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com