>>>ตำรวจตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านอาหารใกล้สถานศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล>>>ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อภาครัฐได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด หรือสายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111>>>สายด่วนตำรวจ 1155 พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง>>>ตำรวจขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ให้แข่งรถบนทางสาธารณะ