***ตร. จัดอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา- บรมราชชนนี***เตือนประชาชนงดส่งต่อภาพ ข้อความ และข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง อาจผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์***ตำรวจระดมกำลังลงพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน***ขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบโปรดแจ้ง 1599 หรือ 1111
 Download ทั้งหมด

 คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

 ภาพงานเกษียณ ปี 2558

 ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชตำรวจ

 ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ ตร.

 ดาวน์โหลด โล่เขน สำนักงานตำรวจแห่งงชาติ

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com