***ตร. บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปราม หยุดยั้ง การทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ***ตำรวจเตือนประชาชนระวังแก๊งหลอกลวงรับบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือมูลนิธิ สมาคม ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจพื้นที่ดูแลการสอบตำรวจชั้นประทวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปราศจากการทุจริต***ตำรวจตรวจเข้มการซื้อขายอาวุธปืนทางอินเตอร์เน็ต ลดปัญหาอาชญากรรม***ตร. ชื่นชมตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมตำรวจปลอม ข่มขู่ เรียกเงินสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และทำให้สถาบันตำรวจเสียชื่อสียง***ตำรวจเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ดำเนินการกับไกด์เถื่อนอย่างจริงจัง***สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย ประชุมประเมินอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 5 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตร.***สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน...ให้โดนเรื่องสิทธิ” ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค.57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th หรือโทร.0 21413919 หรือ 0 2141 3928
 Download ทั้งหมด

 คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. (แก้ไข)

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 มอบนโยบายประชุมปราบปรามอาชญากรรม file VDO

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (2)

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (1)

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 657/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ตร.

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พิธีมอบโล่ กต.ตร. (25 ต.ค. 2556)

 ผบ.ตร.มอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ฯ ที่บริจาคเงินช่วยเหลือ ตร.บาดเจ็บ

 dare

 ฟอร์มสมุดโทรศัพท์

 ข่าวแจก03042557

 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยปี 2557

 ข่าวแจก08042557

 ข่าวแจก10042557

 ข่าวแจก12042557

 หนองคาย

 ข่าวแจก21042557

 ข่าวแจก22042557

 ข่าวแจก23042557

 ข่าวแจก24042557

 ข่าวแจก25042557

 ข่าวแจก27042557

 ข่าวแจก02052557

 ข่าวแจก08052557

 ข่าวแจก12052557

 ข่าวแจก16052557

 คำสั่งวิทยุ

 รักษาราชการแทน

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com