***ประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวเนปาล เชิญร่วมบริจาคเงินกับรัฐบาล ชื่อบัญชี “ หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” เลขที่บัญชี 067 – 0 – 10330 – 6 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล โดยสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกรมสรรพากร ***สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ***ผบ.ตร.เน้นตำรวจต้องเป็นที่รักและปฏิบัติกับประชาชนอย่างอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ