***ตำรวจเร่งปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์ ขยายผลดำเนินคดีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ที่เกี่ยวข้อง***ตร. จัดทำโปสเตอร์การ์ตูน ป้องกันเด็กหาย ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการสอนเด็ก ให้ระมัดระวังตัว***แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่องคนหายเด็กหาย ได้ที่ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่าน เพจเฟชบุ๊ค “ศูนย์คนหายและศพนิรนาม ศบคน.”***ตำรวจเร่งปราบปราม กวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอบนำเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย***ตร. เพิ่มความเข้มในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล แก๊งเงินกู้นอกระบบ ผู้คุมคิวรถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ***รรท.ผบ.ตร. ย้ำตำรวจทุกนายห้ามเกี่ยวข้องเก็บส่วยรถสาธารณะ พบการกระทำผิดดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญา***รรท.ผบ.ตร.กำชับผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ วินัย หากพบผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดต้องรับโทษด้วย
 Download ทั้งหมด

 คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. (แก้ไข)

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 มอบนโยบายประชุมปราบปรามอาชญากรรม file VDO

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (2)

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (1)

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 657/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ตร.

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พิธีมอบโล่ กต.ตร. (25 ต.ค. 2556)

 ผบ.ตร.มอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ฯ ที่บริจาคเงินช่วยเหลือ ตร.บาดเจ็บ

 dare

 ฟอร์มสมุดโทรศัพท์

 ข่าวแจก03042557

 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยปี 2557

 ข่าวแจก08042557

 ข่าวแจก10042557

 ข่าวแจก12042557

 หนองคาย

 ข่าวแจก21042557

 ข่าวแจก22042557

 ข่าวแจก23042557

 ข่าวแจก24042557

 ข่าวแจก25042557

 ข่าวแจก27042557

 ข่าวแจก02052557

 ข่าวแจก08052557

 ข่าวแจก12052557

 ข่าวแจก16052557

 คำสั่งวิทยุ

 รักษาราชการแทน

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com