***รรท.ผบ.ตร. ชื่นชม ดต.ประจักษ์ เชิดโกทา ซึ่งเข้าระงับเหตุหญิงเสียสติจนได้รับบาดเจ็บ และกำชับการดูแลสวัสดิการ***ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด***ตร. ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถสาธารณะ และประสานกรมการขนส่งเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ***ตำรวจเร่งปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ทุกประเภท***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้จัดหาและนำบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
วันที่ 24 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มพระราชทาน ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ บ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันที่ 24 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มพระราชทาน ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ บ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com