***ตำรวจขอความร่วมมือผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค ฝ่าฝืนปรับ ไม่เกิน 500 บาท สำหรับคนขับ และไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับคนซ้อน***ตำรวจเตือนผู้ประกอบการร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย จากมิจฉาชีพ***รรท.ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สอบสวนทุกคดีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้***ตำรวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้***ตร. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ลดการก่ออาชญากรรม ในสังคม***พบเห็นการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ แจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1599 และ 191
วันที่ 24 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มพระราชทาน ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ บ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันที่ 24 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มพระราชทาน ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ บ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com