***รรท.ผบ.ตร. ชื่นชม ดต.ประจักษ์ เชิดโกทา ซึ่งเข้าระงับเหตุหญิงเสียสติจนได้รับบาดเจ็บ และกำชับการดูแลสวัสดิการ***ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด***ตร. ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถสาธารณะ และประสานกรมการขนส่งเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ***ตำรวจเร่งปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ทุกประเภท***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้จัดหาและนำบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com