***ตร. ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ใช้เล่นการพนัน ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ณ กรมทหารราบที่ 11 รอ.บางเขน กรุงเทพฯ***ตร. มีมาตรการกวาดล้างการเล่นพนัน กำหนดทำลายตู้ม้า ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57***รรท.ผบ.ตร. ยืนยัน ตร. จัดการสอบตำรวจให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและโปร่งใส***ตำรวจเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สามารถสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้***ตร. เร่งปราบปรามกลุ่มอิทธิพล ลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com