***ตร. บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปราม หยุดยั้ง การทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ***ตำรวจเตือนประชาชนระวังแก๊งหลอกลวงรับบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือมูลนิธิ สมาคม ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจพื้นที่ดูแลการสอบตำรวจชั้นประทวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปราศจากการทุจริต***ตำรวจตรวจเข้มการซื้อขายอาวุธปืนทางอินเตอร์เน็ต ลดปัญหาอาชญากรรม***ตร. ชื่นชมตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมตำรวจปลอม ข่มขู่ เรียกเงินสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และทำให้สถาบันตำรวจเสียชื่อสียง***ตำรวจเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ดำเนินการกับไกด์เถื่อนอย่างจริงจัง***สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย ประชุมประเมินอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 5 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตร.***สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน...ให้โดนเรื่องสิทธิ” ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค.57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th หรือโทร.0 21413919 หรือ 0 2141 3928
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com