***ผบ.ตร. กำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ ทั้งการพูดจาและการกระทำต่อประชาชน***ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด แจ้งเบาะแสได้ที่ 1599 และ 191***ตำรวจพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในทุกสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่***ตำรวจกวดขันจับกุมการแข่งรถบนทางสาธารณะ ลดความสูญเสีย***พบเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งตำรวจทันที ที่ 1599 และ 191
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.
วันที่ 23 ม.ค. 2557 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. และ รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และ การเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]