***ตร. ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ใช้เล่นการพนัน ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ณ กรมทหารราบที่ 11 รอ.บางเขน กรุงเทพฯ***ตร. มีมาตรการกวาดล้างการเล่นพนัน กำหนดทำลายตู้ม้า ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57***รรท.ผบ.ตร. ยืนยัน ตร. จัดการสอบตำรวจให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและโปร่งใส***ตำรวจเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สามารถสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้***ตร. เร่งปราบปรามกลุ่มอิทธิพล ลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม
วันที่ 12 ก.พ. 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมี พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค8) และ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผบช.ภ3 ร่วมพิธี ณ สนามยิงปืนแสงสิงแก้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วันที่ 12 ก.พ. 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมี พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค8) และ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผบช.ภ3 ร่วมพิธี ณ สนามยิงปืนแสงสิงแก้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com