***ตร.กำหนดมาตรการให้สถานีตำรวจทุกแห่ง ตรวจสอบและถอดป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีรูปภาพของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายรัฐบาล***ตร. สั่งทุกท้องที่ ปลดป้ายประชาสัมพันธ์บุคคล ภายใน 30 ก.ย.57 ตรวจพบถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้าสถานี***ตำรวจจัดชุดติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยฆ่านักท่องเที่ยวที่หลบหนีกบดานในกรุงเทพฯ***พบเห็นหรือทราบเบาะแสการแอบอ้างเพื่อช่วยเหลือเข้ารับราชการตำรวจ แจ้งสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง***ตร. เตือนการทุจริต โกงสอบตำรวจ ถูกตัดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก และมีความผิดตามกฎหมายอาญา***ตร. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อเห็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน***การหลีกทางให้รถพยาบาล ช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยความห่วงใยจาก ตร.***ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินต้องหลีกทาง ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตาม ม.148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
วันที่ 4 พ.ย. 2556 พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สถาพร พันธ์กล้า ผอ.สปก.ยก.ทหาร/หน.สปก.ฝยก.ศบท.บก.ทท. พร้อมคณะ นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชากองทัพไทย เนื่องโอกาสศึกษาดูงาน ศปก.ตร.ชั้น 20 และ ชั้น19 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 4 พ.ย. 2556 พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สถาพร พันธ์กล้า ผอ.สปก.ยก.ทหาร/หน.สปก.ฝยก.ศบท.บก.ทท. พร้อมคณะ นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชากองทัพไทย เนื่องโอกาสศึกษาดูงาน ศปก.ตร.ชั้น 20 และ ชั้น19 อาคาร 1 ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com