***รรท.ผบ.ตร. ชื่นชม ดต.ประจักษ์ เชิดโกทา ซึ่งเข้าระงับเหตุหญิงเสียสติจนได้รับบาดเจ็บ และกำชับการดูแลสวัสดิการ***ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด***ตร. ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถสาธารณะ และประสานกรมการขนส่งเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ***ตำรวจเร่งปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ทุกประเภท***รรท.ผบ.ตร. กำชับตำรวจสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้จัดหาและนำบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
วันที่ 4 พ.ย. 2556 พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สถาพร พันธ์กล้า ผอ.สปก.ยก.ทหาร/หน.สปก.ฝยก.ศบท.บก.ทท. พร้อมคณะ นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชากองทัพไทย เนื่องโอกาสศึกษาดูงาน ศปก.ตร.ชั้น 20 และ ชั้น19 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 4 พ.ย. 2556 พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สถาพร พันธ์กล้า ผอ.สปก.ยก.ทหาร/หน.สปก.ฝยก.ศบท.บก.ทท. พร้อมคณะ นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชากองทัพไทย เนื่องโอกาสศึกษาดูงาน ศปก.ตร.ชั้น 20 และ ชั้น19 อาคาร 1 ตร.


กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com