ยศ

  พ.ต.ท.       ชื่อ   สุกิจ       ชื่อสกุล   เหมรา

ตำแหน่ง

  สว.(สอบสวน)

กก./สภ./สน.

  สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

บก./จว.

  ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

บช.ขึ้นไป

  ตำรวจภูธรภาค 2

มือถือ/บ้าน

  08-1619-4604

โทรศัพท์/สำนักงาน

  0-3831-1112 [112]

รายละเอียดที่ตั้ง