ยศ

  พ.ต.ท.       ชื่อ   จักรพล       ชื่อสกุล   ตาลทรัพย์

ตำแหน่ง

  รองผกก.ป.

กก./สภ./สน.

  สภ.โนนสูง

บก./จว.

  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (ภ.จว.นครราชสีมา)

บช.ขึ้นไป

  ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

มือถือ/บ้าน

  08-5638-5600

โทรศัพท์/สำนักงาน

  0-44379-300 [112]

รายละเอียดที่ตั้ง

  -