วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น รรท.จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 12/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

84

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น รรท.จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 12/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_8285 img_8284 img_8282 img_8281 img_8280 img_8279 img_8278 img_8277 img_8276 img_8272 img_8270 img_8269 img_8267 img_8265 img_8262 img_8258

แบ่งปัน