วันที่ 13 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร., พิธีบูชาพระนารายณ์ หน้าอาคาร 18 ตร., พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้น ผบ.ตร. ได้วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ตร. ต่อมาในเวลา 08.00 น. ได้มีพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อด้วยพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

267

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบูชาพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร., พิธีบูชาพระนารายณ์ หน้าอาคาร 18 ตร., พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้น ผบ.ตร. ได้วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ตร. ต่อมาในเวลา 08.00 น. ได้มีพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ต่อด้วยพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_6378IMG_9347  IMG_6352 IMG_0592 IMG_0584 IMG_0181 IMG_0138

แบ่งปัน