วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคน์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 346/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

156

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคน์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 346/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_8325 img_8323 img_8321 img_8320 img_8318 img_8315 img_8314 img_8308 img_8307 img_8304 img_8299 img_8298

แบ่งปัน