ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

163

http://www.school.police7.go.th/images/stories/591208_pragad_ruaentue.pdf

http://www.school.police7.go.th/images/stories/591208_akesan_ruaentue.pdf

 

แบ่งปัน