วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 347/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

114

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 347/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม img_8617 img_8616 img_8614 img_8610 img_8609 img_8608 img_8606 img_8603 img_8602 img_8601 img_8600 img_8599 img_8597 img_8596

แบ่งปัน