วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 /2560 โดยมี อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการบริหาร ประธานชมรมแม่บ้านภาค เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

199

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 /2560 โดยมี อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการบริหาร ประธานชมรมแม่บ้านภาค เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง img_3163 img_3162 img_3149 img_3145 img_3140 img_3139 img_3136 img_3135 img_3127 img_3124 img_3123 img_3065 img_3016

แบ่งปัน