วันที่ 14 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้อนรับ ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พร้อมมอบเครื่องหมายต่อต้านการก่อการร้ายสากล แก่ ผบ.ตร. โดยมีทหาร-ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเข้าแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพรหมนอก ตร.

387

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้อนรับ ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พร้อมมอบเครื่องหมายต่อต้านการก่อการร้ายสากล แก่ ผบ.ตร. โดยมีทหาร-ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเข้าแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพรหมนอก ตร.
IMG_2839IMG_2858 IMG_2843  IMG_2830 IMG_2815

แบ่งปัน