โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ ๙ NIGHT AT THE MUSEUM ” 16-18 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่ 10.00 น. – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

278

ข่าวแจก ฉบับที่ 33

แบ่งปัน