วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 351/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

133

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 351/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_9193 img_9192 img_9190 img_9185 img_9184 img_9183 img_9182 img_9180 img_9178 img_9177 img_9176 img_9175 img_9169

แบ่งปัน