วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร./พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์แบบติดตั้ง ตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน

151

วันที่ 19 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ตร./พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์แบบติดตั้ง ตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพรียงกันimg_0286_resize img_0285_resize img_0282_resize img_0280_resize img_0276_resize img_0268_resize 1_resize

แบ่งปัน