วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 352/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

126

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 352/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_9312 img_9311 img_9308 img_9306 img_9304 img_9302 img_9301 img_9300 img_9299 img_9298 img_9295 img_9291

แบ่งปัน