วันนี้ (21 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ และออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบงานต่าง ๆ ในราชการตำรวจได้รวดเร็วมากขึ้นอันจะส่งผลดีไปถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

1333

วันนี้ (21 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนาม  ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ และออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบงานต่าง ๆ ในราชการตำรวจได้รวดเร็วมากขึ้นอันจะส่งผลดีไปถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.img_9734 img_9718 img_9693 img_9680 img_9661 img_9650 img_9638 img_9628 img_9563 img_9559 img_9517 img_9515 img_9512 img_9502 img_9490 img_9485 img_9482 img_9479 img_9468 img_9465 img_9463 img_9461 img_9459

แบ่งปัน