วันที่ 15 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม หารือข้อราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. กับ หน่วยงานในความรับผิดชอบในงานบริหารงาน 2 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

213

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม หารือข้อราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. กับ หน่วยงานในความรับผิดชอบในงานบริหารงาน 2 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_4656  IMG_4655 IMG_4653IMG_4694

แบ่งปัน