วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับนายเหริน เจียนจุน รองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีผู้แทนข้าราชการตำรวจจากหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและหารือฯ โดยพร้อมเพรียง

123

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ต้อนรับนายเหริน  เจียนจุน รองอธิบดีกรมรักษาความมั่นคง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีผู้แทนข้าราชการตำรวจจากหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและหารือฯ โดยพร้อมเพรียงimg_7851 img_7847 img_7836 img_7835 img_7832 img_7828 img_7824 img_7821 img_7819 img_7816 img_7815 img_7814 img_7813 img_7811

แบ่งปัน