ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๙

533
View Fullscreen
แบ่งปัน