วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 355/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

98

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 355/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0317 img_0316 img_0314 img_0313 img_0311 img_0309 img_0308 img_0306 img_0305 img_0300 img_0298

แบ่งปัน