วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตราการนักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุตามท่าเรือฯ โดยมี ผู้แทนกองทัพเรือ, ผู้แทนกรมเจ้าท่า และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

139

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์  สอาดพรรค รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตราการนักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุตามท่าเรือฯ โดยมี ผู้แทนกองทัพเรือ, ผู้แทนกรมเจ้าท่า และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน