วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

89

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน