วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / คุณอลิศรา ธีระสวัสดิ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณมัทนา เย็นเปรม ประธานชมรมแม่บ้าน สงป., คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ประธานชมรมแม่บ้าน ปส., คุณอุไรรัตน์ ภุมรินทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน สกบ. นำคณะแม่บ้านตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

162

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง /  คุณอลิศรา ธีระสวัสดิ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณมัทนา เย็นเปรม ประธานชมรมแม่บ้าน  สงป.,  คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ประธานชมรมแม่บ้าน ปส., คุณอุไรรัตน์ ภุมรินทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน สกบ. นำคณะแม่บ้านตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งปัน