วันที่ 19 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 199 คน เยี่ยมชมกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

289

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 199 คน เยี่ยมชมกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
S__11108379S__11108389 S__11108388 S__11108385  S__11108375

แบ่งปัน