วันที่ 26 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

123

วันที่ 26 ธ.ค. 59  เวลา 09.00 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง  โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน