ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

147
View Fullscreen
แบ่งปัน