วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 360/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

288

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 360/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน