วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมข้าราชการตำรวจ เรื่องกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

91

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมข้าราชการตำรวจ เรื่องกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน