วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 7/2559 โดยมี พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

86

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 7/2559 โดยมี พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน