วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ท.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หน.ฝสธ. ประจำ รมว.กห. และหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยของการคมนาคมและสภาพของท่าเรือสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาก พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.รน. และได้ลงเรือตรวจการณ์ของ รน. เพื่อตรวจระบบรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรรมของท่าเรือสำคัญต่าง ๆ ทั่ว กทม. ได้แก่ ท่าช้าง, ท่าพรานนก และท่าพรานนก ซึ่งทุกท่าเรือสำคัญทั่วเขต กทม. ได้มีการติดกล้อง CCTV ทั่วบริเวณและใช้การได้ดีทุกกล้อง, การจัดสภาพแวดล้อมในการรองรับผู้โดยสาร, ป้ายและปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน, ตลอดจนการจัดกำลังตำรวจของแต่ละ สน.พื้นที่ที่รับผิดชอบ แฝงตัวปะปนบริเวณท่าเรือ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการสวดมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ของตำรวจน้ำ ขึ้นที่ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพร้อมสนับสนุนแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที

103

วันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ หน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา  รรท.รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ท.ภุชพงศ์  พงษ์ศิริ  หน.ฝสธ. ประจำ รมว.กห. และหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยของการคมนาคมและสภาพของท่าเรือสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาก พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร ผบก.รน. และได้ลงเรือตรวจการณ์ของ รน. เพื่อตรวจระบบรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรรมของท่าเรือสำคัญต่าง ๆ ทั่ว กทม. ได้แก่ ท่าช้าง, ท่าพรานนก และท่าพรานนก  ซึ่งทุกท่าเรือสำคัญทั่วเขต กทม. ได้มีการติดกล้อง CCTV ทั่วบริเวณและใช้การได้ดีทุกกล้อง, การจัดสภาพแวดล้อมในการรองรับผู้โดยสาร, ป้ายและปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน, ตลอดจนการจัดกำลังตำรวจของแต่ละ สน.พื้นที่ที่รับผิดชอบ แฝงตัวปะปนบริเวณท่าเรือ  เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการสวดมนต์ข้ามปี  พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ของตำรวจน้ำ ขึ้นที่ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพร้อมสนับสนุนแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที

แบ่งปัน