วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ร่วมประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ, พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร., พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และผู้บังคับบัญชาทหาร ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

146

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ร่วมประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ, พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ ผบ.ทร., พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และผู้บังคับบัญชาทหาร  ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน