วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 20 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

85

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 20 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

แบ่งปัน