วันที่ 28 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานของ ตร. เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

88

วันที่ 28 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานของ ตร. เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบ่งปัน