วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง จ.สระบุรี / พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ 2560 “รวมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ในการนี้ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี, ตรวจเยี่ยมบูธของที่ระลึกแก่ผู้ขับขี่จาก ธอส., เนสกาแฟ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยต่าง ๆ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมกันแจกจ่ายน้ำดื่มและของที่ระลึกแด่ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรผ่านหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง จ.สระบุรี เพื่อบรรเทาความอ่อนล้าจากการขับยานพาหนะและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายรัฐบาล

146

วันที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา 10.30 น. ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง จ.สระบุรี / พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ  รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ 2560  “รวมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  ในการนี้ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.สระบุรี, ตรวจเยี่ยมบูธของที่ระลึกแก่ผู้ขับขี่จาก ธอส., เนสกาแฟ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยต่าง ๆ  และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมกันแจกจ่ายน้ำดื่มและของที่ระลึกแด่ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรผ่านหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง จ.สระบุรี  เพื่อบรรเทาความอ่อนล้าจากการขับยานพาหนะและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายรัฐบาล

แบ่งปัน