วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช. และ ผบก. ในสังกัด ตร. เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

145

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช. และ ผบก. ในสังกัด ตร. เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน