ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๗ และ ๘ ชั้นที่ ๓ อาคารหมายเลข ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

165
View Fullscreen
แบ่งปัน