ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

388
View Fullscreen
แบ่งปัน