วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 362/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

124

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 362/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน