วันที่ 21 ตุลาคม 2558 พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.สท. ได้ร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “ความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานต่อสมเด็จย่า” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตนายตำรวจ ตชด. ที่เคยถวายงานอย่างใกล้ชิด, พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว จาก อดีตนายตำรวจนักบินพระที่นั่ง และพ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ นายตำรวจน้ำที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการประดับยศ ร.ต.ต. การเสวนาดำเนินรายการโดย น.ส.ชลรัศมี งาทวีสุข จากนั้น พล.ต.ต.ชัชวาลย์ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เข้าร่วมการเสวนา พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกและปิดท้ายงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วยการแสดงดนตรีจากกองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งช่วยสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมชมงานนิทรรศการฯ ได้เป็นอย่างดี ณ บริเวณจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

371

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.สท. ได้ร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “ความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานต่อสมเด็จย่า” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตนายตำรวจ ตชด. ที่เคยถวายงานอย่างใกล้ชิด, พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว จาก อดีตนายตำรวจนักบินพระที่นั่ง และพ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ นายตำรวจน้ำที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการประดับยศ ร.ต.ต. การเสวนาดำเนินรายการโดย น.ส.ชลรัศมี งาทวีสุข จากนั้น พล.ต.ต.ชัชวาลย์ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เข้าร่วมการเสวนา พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกและปิดท้ายงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วยการแสดงดนตรีจากกองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งช่วยสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมชมงานนิทรรศการฯ ได้เป็นอย่างดี ณ บริเวณจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
IMG_7930 IMG_7864 IMG_0977

แบ่งปัน