วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 363/2559 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงเทศการปีใหม่ 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

90

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 363/2559 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงเทศการปีใหม่ 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน