วันที่ 22 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษา (สบ 10), นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

199

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษา (สบ 10), นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_6019 IMG_6017 IMG_6006 IMG_6000 IMG_5993 IMG_5985

แบ่งปัน