วันที่ 22 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน และอาคารสถานที่ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

246

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน และอาคารสถานที่ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_6091 IMG_6095 IMG_6094 IMG_6093

แบ่งปัน