วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับฟังรายงานคดีสำคัญ และสถานการณ์ที่น่าสนใจในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

158

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560  เพื่อรับฟังรายงานคดีสำคัญ และสถานการณ์ที่น่าสนใจในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน