วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการใช้มาตรการ ม.44 และการแก้ไขปัญหาการจัดระบียบรถตู้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วงเข้าประชุม

141

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการใช้มาตรการ ม.44 และการแก้ไขปัญหาการจัดระบียบรถตู้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วงเข้าประชุม

แบ่งปัน