ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

433

https://www.dropbox.com/s/915jittqank5j3k/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF.pdf?dl=0

แบ่งปัน