วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับฟังรายงานและติดตามคดีสำคัญ และสถานการณ์ที่น่าสนใจรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

103

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับฟังรายงานและติดตามคดีสำคัญ และสถานการณ์ที่น่าสนใจรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน