วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการชำระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

153

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการชำระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน