วันที่ 6 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10)/รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย” ครั้งที่ 5 โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

123

วันที่ 6 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10)/รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย” ครั้งที่ 5 โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน